Vigo Call to action Img

Navštívte náš e-shop

Prirodzene reguluj svoju váhu

Prirodzene riaď svoju váhu

Podľa Internatinal Obesity Taskforce (IOTF) až 1,7 miliardy ľudí na svete môže byť raz vystavených riziku ohrozenia zdravia v dôsledku nadváhy, vrátane porúch metabolizmu glukózy. Epidemiologické štúdie ukazujú pozitívnu koreláciu medzi vysokou mierou konzumácie kávy a zlepšenou kontrolou glykémie.

Svetol® ako nové riešenie

Naturex vyvinul Svetol®, výťažok zo zŕn zelenej kávy s unikátnym mechanizmom účinku, aby Vám pomohol riadiť Vašu váhu. Neselektívny a tradičný extrakčný proces pri výrobe Svetol® - u zachováva prirodzený profil aktívnych molekúl z kávových zŕn a zaručuje ich zoštíhľujúci účinok. Mechanizmus účinku a účinnosť sú vedecky testované, aby ste mohli zužitkovať to najlepšie, co káva ponúka.

Vynikajúce vlastnosti
  • Jedinečný profil chlorogénových kyselín
  • Špecifický pomer aktívnych látok
  • Nízky obsah kofeínu
  • Neobsahuje diterpény

Svetol® je bezkofeinový výtažok zo zŕn zelenej kávy (Coffea canephora robusta Pierre). Výber variety Robusta a použitie zŕn zelenej kávy v extrakčnom procese zaručujú jedinečný profil aktívnych látok (Graf 1). Tradičný extrakčný proces zŕn zelenej kávy zabezpečí vyrovnaný profil zloženia z chlorogénových kyselín (Graf 2) a zaručuje optimálnu biologickú dostupnosť a účinnosť. Navyše, vďaka odstráneniu kofeínu a neprítomnosti cafestolu a kahweolu sa vyhneme riziku vedľajších účinkov, ktoré sa dávajú do súvislosti s konzumáciou týchto molekúl.

Vedecké dôkazy

Prospektívna klinická štúdia – randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná klinická štúdia Klinická štúdia biologickej dostupnosti – mechanická in vitro štúdia

Klinické štúdie dokázali, že denná dávka 400 mg Svetol®-u:

- Má zoštíhľujúci účinok na rozdiel od placeba.
- Má skrášľujúci účinok, a to zvyšovaním pomeru aktívnej hmotnosti oproti tukovej hmotnosti (LM/FM).
- Je biologicky dostupný pre ľudský organizmus.


Tieto výsledky klinických štúdií majú pôvod vo dvoch synergických mechanizmoch účinku:

- Znižujú vstrebávanie glukózy z jedla v tenkom čreve.
- Redukujú glykogenolýzu v pečeni, čím podporujú využitie tuku, ako zdroja energie.


Biologická dostupnosť

Farah a kolektív (2008) vo svojej práci dokázali vysokú biologickú dostupnosť Svetol®–u u ľudí. Aktívne zložky Svetol® – u , ako sú chlorogénové kyseliny – vrátane 3-, 4-, 5- kaffeoychinovej kyseliny a dikaffeoylchinových kyselín sú velmi dobre vstrebávané v čreve.

 

Benefity pre zdravie a fitness
Overený mechanizmus účinku
Mechanizmus účinku

 

Literatura: van Dam et al., 2006 Blum et al., 2007 Dellalibera et al., 2006 Henry-VITRAC et al., 2010 Nardon et al., 2007 Farah et al., 2008

Žiadajte vo Vašej lekárni !

Certification img
Certification img
Certification img
Certification img