Apycom jQuery MenusZkrášľujúci účinokZa nepekné krivky nášho tela je zodpovedný tuk. Ten má nešťastnú tendenciu ukladať sa na určitých partiách, meniac tým našu postavu, čím spôsobuje stratu štíhleho a pevného tvaru tela.

Svetol® pôsobí ako spaľovač tukov. Telo uskladní menej kalórií a harmonicky preformuje Váš tvar. Cez inhibíciu špecifických enzýmov Svetol® blokuje metabolizmus glukózy a tým spôsobuje, že telo spaľuje tuky, aby získalo potrebnú energiu.

Výsledky klinického testu rovnako ukazujú, že Svetol® signifikantne zvyšuje pomer aktívnej telesnej hmoty (LM) oproti tukovej hmote (FM).

Zmena pomeru aktívnej telesnej hmoty oproti tukovej hmoty dosiahnutá na konci 60 dňového užívania Svetol® -u v porovnaní so zmenou dosiahnutou s placebom.

Zvýšenie pomeru aktívnej telesnej hmoty oproti tukovej hmote znamená, že telo spaľuje tuk, čím sa zvyšuje pevnosť Vášho tela. Skrášľujúci účinok Svetol® -u Vám pomôže prinavrátiť štíhlu postavu.