Apycom jQuery MenusZoštíhlujúci účinokZoštíhľujúci účinok Svetol® -u bol preukázaný v štúdii na 50 ľuďoch. Kombinácia vysokokalorickej stravy, nedostatku pohybu a pomalého metabolizmu spôsobuje pribúdanie telesnej hmotnosti. Za takýchto podmienok ľudské telo nedokáže spaľovať kalórie a regulovať váhu. Súčasná klinická štúdia (publikovaná vo francúzskom vedeckom časopise Phytothérapie) uskutočnená na 50 ľuďoch vo veku medzi 19 až 75 rokov preukázala zoštíhľujúci účinok Svetol® -u, vďaka jeho účinku ako „spaľovača tukov“. Počas 60 dní boli sledované dve skupiny dobrovoľníkov, všetci s BMI (Body Mass Index) nad 25. Prvá skupina dostávala 400 mg Svetol® -u denne, kým druhá skupina dostávala placebo.

Po 60 dňoch užívania, jedinci zo skupiny, ktorá užívala Svetol® , stratili 5,7 % z pôvodnej váhy, čo znamenalo priemernú stratu váhy 5 kg (viď obrázok).

Zníženie hmotnosti, dosiahnuté na konci 60 dňového užívania Svetol® -u v porovnaní s placebom.

Skupina, ktorá dostávala placebo stratila 2,8 % pôvodnej váhy, čo je štatisticky nevýznamný rozdiel oproti výsledku, dosiahnutému u prvej skupiny.