Apycom jQuery MenusVedecké dôkazy"„Výsledky nemajú hodnotu, pokiaľ nie sú zverejnené a neprejdú kritikou vedeckého sveta.“

Výsledky štúdií, uskutočnených spoločnosťou Naturex v spolupráci s vybranými výskumnými centrami boli publikované v rôznych vedeckých časopisoch. Tieto práce sa delia na dva hlavné smery výskumu:

- biologická dostupnosť aktívnych komponentov Svetol® -u
- účinnosť Svetol® -u

1/ Biologická dostupnosť aktívnych komponentov Svetol®-u

Aby chlorogénove kyseliny mohli vyvíjať svoj vplyv na organizmus, musia byť biologicky dostupné. Inými slovami, musia byť vstrebávané bez toho, aby sa rozložili v tráviacom trakte. Z tohto dôvodu sa od Naturexu požadoval výskum biologickej dostupnosti chlorogénových kyselín, prítomných v Svetol® -e. Tieto práce sa uskutočnili v spolupráci s INRA (Francúzska národná organizácia pre poľnohospodárstvo) z Clermont-Ferrandu a boli publikované v máji 2006. Prvýkrát sa opísal celý metabolizmus chlorogénových kyselín zo Svetol® -u. Výsledky podporili tvrdenie o biologickej dostupnosti určitých chlorogénových kyselín.

2/ Účinnosť Svetol® -u

Iné štúdie spoločnosti Naturex, uskutočnené v spolupráci so zahraničnými partnermi ukázali, že Svetol® je schopný významne znížiť hladinu cukru v krvi po jedle. Okrem toho klinická štúdia uskutočnená na 50 ľuďoch vo veku medzi 19 až 75 rokov poukazuje na zoštíhľujúci účinok Svetol® -u, nakoľko sa zaznamenala väčšia strata hmotnosti u ľudí užívajúcich Svetol® ako u ľudí, ktorí dostávali placebo. Zistilo sa, že Svetol® je schopný signifikantne znížiť BMI a podporuje odbúravanie tukových zásob.

Okrem toho klinická štúdia vykonaná na 50 ľuďoch vo veku medzi 19 až 75 rokov poukazuje na zoštíhľovací účinok Svetolu ®-u, pretože bola zaznamenaná väčšia strata hmotnosti u ľudí užívajúcich Svetol ® ako u ľudí, ktorí dostávali placebo. Zistilo sa, že Svetol ® je schopný signifikantne znížiť BMI a podporuje odbúravanie tukových zásob.