Apycom jQuery MenusAké účinky ma káva?Epidemiologické štúdie uskutočnené za uplynulých niekoľko rokov na konzumentoch kávy v Európe, Amerike a v Ázii dokázali pozitívnu koreláciu medzi konzumáciou kávy a znížením rizika vzniku diabetes typu 2. Zistilo sa, že jedinci, ktorí vypili viac ako 5 káv denne, mali znížené riziko výskytu diabetes typu 2.

Takisto sa zistilo, že zlepšená tolerancia na glukózu sa môže dať do súvislosti s vysokou mierou konzumácie kávy, preto káva môže súvisieť s regulačným účinkom na glykémiu1.

1Glykémia: hladina glukózy v krvi. U zdravého človeka na lačno je hodnota okolo 1 g/liter.

Kofeín je najznámejšou aktívnou zložkou nachádzajúcou sa v káve. Je to pre jej schopnosť regulovať glykémiu?

Ukázalo sa, že aj bezkofeínová káva znižuje riziko vzniku diabetes typu 2. Tým sa dokázalo, že na regulácii glykémie sa podieľajú aj iné komponenty prítomné v káve. Aj ďalšie klinické štúdie ukázali, že kofeín nie je jediný aktívnym komponentom kávy, ktorý znižuje riziko vzniku diabetes typu 2. Tieto zistenia sú sľubné, nakoľko sa odporúča obmedzený príjem kofeínu.

Zníženie rizika diabetes typu 2 nemôžeme pripisovať výhradne kofeínu, ale je to pravdepodobne komplexný synergický účinok rôznych zložiek kávy.

Ktoré sú hlavné aktívne zložky kávy podieľajúce sa na regulácii glykémie?

Chlorogénove kyseliny, známe vo vedevcom svete ako aktívne komponenty kávy, zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri regulácii hladiny cukru v krvi. Chlorogénove kyseliny sú aktívne molekuly, prirodzene prítomné v množstve potravín, ktoré sú známe pre svoju schopnosť redukovať uvoľňovanie glukózy z pečene do krvi. Táto ich vlastnosť hrá hlavnú úlohu pri regulácii glykémie. Niektoré štúdie však preukázali, že by bolo potrebné denne vypiť niekoľko stoviek šálok kávy, aby sa tento účinok prejavil. Preto je rozumné zvýšiť denný príjem chlorogénových kyselín pomocou účelovo vytvoreného výživového doplnku.