Apycom jQuery MenusŠtúdieCholesterol

Užívanie glukomannanu ukázalo štatisticky významné zlepšenie hladiny celkového cholesterolu u obéznych pacientov. (Walsh DE, Yaghuobian V, Behforooz A (1984): Effect of glucomannan on obese patients: a clinical study. Int j Obes 8(4) 289 – 293.)

 

U zdravých ľudí užívanie 3,9 g glukomannanu po dobu 4 týždňov znížilo hladinu celkového cholesterolu, LD lipoproteínov, trigliceridov a systolický krvný tlak. Trigliceridy v krvi sa znížili až o 23%. (Arvill A, Bodin L (March 1995) Effect of short-term ingestion of konjac glucomannan on serum cholesterol in healthy men. Am. J. Clin. Nutr. 61(3): 585 – 589.)

 

Znižovanie hmotnosti

Do osem týždňov trvajúcej dvojito slepej štúdie bolo zaradených 20 obéznych pacientov. Placebo alebo výživový doplnok, obsahujúci 1 g glukomannanu bol podávaný pacientom jednu hodinu pred každým jedlom. Pacienti počas štúdie nemenili svoje stravovacie návyky ani svoj spôsob života. Štúdia preukázala, že počas 8 týždňov u pacientov, užívajúcich glukomannan,  hladina cholesterolu signifikantne klesla a zaznamenali u nich priemerné zníženie hmotnosti 2,5 kg. (Walsh DE, Yaghuobian V, Behforooz A (1984): Effect of glucomannan on obese patients: a clinical study. Int j Obes 8(4) 289 – 293.)